FAQs

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

คุณจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรก แต่จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนในระยะยาว เมื่อได้รับการฝังเข็มความงามแบบญี่ปุ่นต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งสำหรับ 4 ครั้งแรก ภายหลังจาก 4 แรก ควรกลับมารับการฝังเข็มสองอาทิตย์ครั้งเป็นเวลา 4 ครั้ง และหลังจากนั้นจะเข้าสู่การรักษาสมดุลของร่างกาย และผิวพรรณ เราแนะนำให้มาฝังเข็มเดือนละครั้ง อย่างไรก็ตามระยะห่างในการฝังเข็มขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ ซึ่งจะพิจารณาต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม สภาพร่างกาย และความรุนแรงของปัญหา

ผู้เข้ารับ treatment ควรเข้ารับการฝังเข็มสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งในช่วง 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้เกิดผลอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการรักษา และความรุนแรงของปัญหาสิวของแต่ละบุคคล

คุณจะรู้สึกตึง หน่วงๆ เพียงเล็กน้อย และจะรู้สึกมากว่าในจุดที่เป็นปัญหา แต่ไม่ถึงกับเจ็บปวดจนทนไม่ไหว โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นปัญหา อาจมีความรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยได้บ้าง แต่จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่เข็มผ่านผิวหนังลงไป และหลังจากนั้น คนไข้มักไม่รู้สึกถึงเข็มด้วยซ้ำ

ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ได้ประมาณ 1-1.5 เดือน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม สภาพร่างกาย และความรุนแรงของปัญหา

การฝังเข็มความงามแบบญี่ปุ่นเป็นศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัด จึงไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ที่เป็นอันตราย ทั้งยังช่วยให้ผู้รับการบำบัดหลับสบาย ช่วยรักษาอาการนอนหลับยาก ในบางราย อาจพบรอยช้ำเพียงเล็กน้อย อันเกิดจากเข็มไปโดนเส้นเลือดฝอย แต่โอกาสเกิดต่ำ และรอยช้ำจะหายได้เองภายใน 3-5 วัน